• Samantha - Eng
 • Levin Wong - Eng/Workplace Eng
 • Jess Wong - Eng/IELTS
 • Tony Chow - Eng
 • Patrick Chan - Eng
 • Antonia Cheng - Eng
 • Kris Lau - Eng
 • Kimmi - Eng
 • Ryan - Eng
 • Ingrid Wong - ICT/Math
 • Andy Fung - Math / 奧數
 • C. Cheung - Math
 • K.Lui - Math
 • W.L.LEE - Math/M1/M2
 • Dick Hui - Math/M1/M2
 • 梁敏婷 - 中文
 • 唐景峰 - 中文
 • 周勤才 - 中文/中國文學/ 中史
 • 黃海星博士 - 中文
 • 劉建睿 - 中文
 • 文靜 - 中文
 • Fred Chan - Econ
 • Daniel Yu - Econ
 • Bruce Chan - Econ
 • Dr. Costa Chan - 通識
 • Hillary Tse - 通識
 • Samuel Chan - Geog
 • Titus Chan - Geog
 • Catherine Yiu - Workplace Eng
 • Alvin Li - IELTS
 • Norman Ng - IELTS





 • H.Y. Fung - 中史/歷史/通識
 • Sam Chai - Chem
 • Dr. K. Kwong - Chem
 • Dr. Sally Wong - Chem
 • 金Sir - 生物
 • Dr. Simon Chiang - Bio
 • Dr. Vic Chan - Phy
 • Frankie Yip - Phy
 • Frenda So - BAFS/LCCI
 • Sharon Chan - BAFS
 • Frankie Chan - TOEFL/IELTS


 • 關於香港教育 分校地址 相關網站 聯絡我們 現代日校 網站地圖
  熱線電話 2256 3333
  最新消息 星級名師 課程資料 下載章程 網上交易系統 誠邀導師加盟
  版權所有 © 2015 Modern Education (HK) Ltd. All rights reserved